⬤ Vykácení 116ha lesa

⬤ Povrchová těžba 9 736 000 tun štěrkopísku

⬤ Přeprava více než 100 náklaďáků denně

⬤ Celoroční těžba od 06:00 hod do 22:00 hod

Dle návrhu společnosti České šterkopísky má v bezprostřední blízkosti osady Jelen a obcí Konárovice, Bělušice a Veletov dojít k vykácení 116ha převážně zdravého lesního porostu a k následné povrchové těžbě štěrkopísku.

www.tezbunechceme.cz

Untitled


Novinky z jednání zastupitelstev

Významné body z nesouhlasného stanoviska obce Konárovice:

Další aktuální informace:

Skvělou zprávou je, že je mezi námi mnoho aktivních občanů, kteří píší námitky na MŽP a šíří obě petice.

Pokud můžete, podepisujte petici Konárovice-Veletov i petici Lžovice.

Město Kolín nesouhlasí

Untitled


Lesy u Týnce teď

Untitled

Lesy u Týnce, pokud nic neuděláme

Untitled


<aside> 🚨 Důležité: Existují dvě potice. Pokud můžete, podepisujte obě petice. Pokud stíháte podepsat jen jednu, začněte s peticí Konárovice-Veletov.

</aside>